Translation

LONG FIC

Pic225

[Trans] Triệu Chứng

Author: Stellalee

Trans: Min

Genre: romance, angst.

Pairing: OnKey

Gợi ý password: Tên fansite của OnKey

(password gồm 9 ký tự cả chữ và số, chữ thường, viết liền)

Chương 1 Chương 2.1 Chương 2.2 Chương 3 Chương 4.1 Chương 4.2

Chương 5 Chương 6

-End-

~~~~~~~~~~~~~~~

[Trans] Yêu lại từ đầu (Sequel Triệu chứng)

Author: Stellalee

Trans: Min

Genre: romance, angst.

Pairing: OnKey

Gợi ý password: Tên fansite của OnKey

Chương 1.1 Chương 1.2 Chương 1.3 Chương 2.1 Chương 2.2 Chương 2.3

 Chương 3.1 Chương 3.2 Chương 4 Chương 5 Chương 6.1 Chương 6.2

Chương 7 Chương 8 Chương 9

-End-

~~~~~~~~~~~~~~~

[Trans] Siblings

Author: omiichan

Translator: Min

Rating: PG-15

Genre: AU, Romance

Pairing: Het!Onkey, Side!Het!2min

Chương 1 Chương 2 Chương 3  Chương 4 Chương 5

Extra GwiBoon

-End-

+++++++++++++++++++++++++

ONE-SHOT/ DRABBLE

1314

[Trans] Forevermore

Author: cimbeline

Translator: Min

Pairing: OnKey

Genre: Angst & Romance

Forevermore

~~~~~~~~~~~~~~~

[Trans] Hunch

Author: honnietokki

Translator: Min

Pairing: OnKey

Hunch

~~~~~~~~~~~~~~~

[Trans] It won’t that long

Author: misskeybum

Translator: Min

Pairing: OnKey

It won’t that long

~~~~~~~~~~~~~~~

It’s not that long

Author: misskeybum

Translator: Min

Pairing: OnKey

It’s not that long

~~~~~~~~~~~~~~~

Special

Author: jinkibumishart

Translator: Min

Pairing: OnKey

Tình yêu có thể tới từ những hình dạng khác nhau, nhưng đó vẫn là tình yêu.

~~~~~~~~~~~~~~~

Internet and Cafes 

Author: alottastuff

Translator: Min

Pairing: OnKey

Internet and Cafes 

~~~~~~~~~~~~~~~

Heart Condition

Author: julyfix

Translator: Min

Pairing: OnKey

Heart Condition

~~~~~~~~~~~~~~~

Then, Again

Author: fonulyn

Translator: Min

Pairing: OnKey

Then, Again

~~~~~~~~~~~~~~~

Little Thing He Needs

Author: striginestrix

Translator: Min

Pairing: OnKey

Little Thing He Needs

~~~~~~~~~~~~~~~

Eight Years

Author: ayaa_chandesu

Translator: Min

Pairing: OnKey

Eight Years

~~~~~~~~~~~~~~~

And That’s How You Do It & That’s How You Don’t Do It

Author: yunho

Translator: Min

Pairing: OnKey, 2Min

And That’s How You Do It & That’s How You Don’t Do It

~~~~~~~~~~~~~~~

Q-q-quýt| Thật rẻ và mọng nước!

Author: stuckinseoul

Translator: Min

Pairing: OnKey

Q-q-quýt

~~~~~~~~~~~~~~~

Đập lên trần 3 lần (nếu anh thích em)

Author: lunayeppeo

Translator: Min

Pairing: OnKey

Đập lên trần 3 lần (nếu anh thích em)

~~~~~~~~~~~~~~~

Birthday shots

Author: mumuja

Translator: Min

Pairing: OnKey

Birthday shots

~~~~~~~~~~~~~~~

Hai vạch

Author: theparadoxic

Translator: Min

Pairing: OnKey

Hai vạch

~~~~~~~~~~~~~~~

Đọc mặt trước rồi mặt sau

Author: mumuja

Translator: Min

Pairing: OnKey

Đọc mặt trước rồi mặt sau

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s