Protected: [Translate] Không xâm phạm

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Advertisements

[Chương 1] The Classic

the classic

The Classic
Author: Min
Pairing: JinKi & GwiBoon, Onew & KiBum
Genre: Romance, Angst and Drama
Rating: M

Summary:

Hãy lắng tai nghe nhé.
Nếu em nghe thấy nhịp đập trái tim em.
Thì người mà em yêu cũng đang yêu em.
Hãy nhắm mắt lại nhé.
Nếu có nụ cười nhở trên môi em.
Thì người mà em yêu cũng đang yêu em

– The Classic –

Dựa trên bộ phim The Classic với một số thay đổi

Chương1

[Translate] [Extra] Siblings – End

Love_by_abbachibi

Siblings

Author: omiichan

Translator: Min

Rating: PG-15

Genre: AU, Romance

Pairing: Het!Onkey, Side!Het!2min

“Anh có nhớ lúc anh họ em đề nghị anh trở thành bạn của em không?” Thực ra đó không phải ý kiến của anh ấy.”

Continue reading

Advertisements

[Translate] [5/5] Siblings

Love_by_abbachibi

Siblings

Author: omiichan

Translator: Min

Rating: PG-15

Genre: AU, Romance

Pairing: Het!Onkey, Side!Het!2min

Continue reading

Advertisements

[Translate] [4/5] Siblings

Love_by_abbachibi

Siblings

Author: omiichan

Translator: Min

Rating: PG-15

Genre: AU, Romance

Pairing: Het!Onkey, Side!Het!2min

4/5

Advertisements

[Translate] [3/5] Siblings

Love_by_abbachibi

Siblings

Author: omiichan

Translator: Min

Rating: PG-15

Genre: AU, Romance

Pairing: Het!Onkey, Side!Het!2min

3/5

Advertisements

[Translate] [2/5] Siblings

Love_by_abbachibi

Siblings

Author: omiichan

Translator: Min

Rating: PG-15

Genre: AU, Romance

Pairing: Het!Onkey, Side!Het!2min

2/5

Advertisements