[OnKey] Goodbye Summer

이상한나라의온키

Goodbye Summer*

Author: Min

Genre: Pink

Pairing: OnKey

A/N: Tựa đề Goodbye Summer lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên của f(x).  Và đã viết từ rất lâu rồi, chắc phải tầm một hai năm trước lúc mà f(x) ra bài này, cái hồi promote Rum Pum Pum Pum lận. Ban đầu mình định viết fic dài tuy nhiên rút gọn thành ngắn như vậy. Hiện tại thì cái nhan đề Goodbye Summer chẳng liên quan gì nữa rồi, bởi vì mùa hè mới đến mà nội dung cũng không liên quan tới mùa hè luôn :)) Nhưng thôi cũng không nghĩ ra được tên gì khác.

Coi như là món quà trễ cho OnKey Day.

Continue reading

Advertisements