[Chương 1] The Classic

the classic

The Classic
Author: Min
Pairing: JinKi & GwiBoon, Onew & KiBum
Genre: Romance, Angst and Drama
Rating: M

Summary:

Hãy lắng tai nghe nhé.
Nếu em nghe thấy nhịp đập trái tim em.
Thì người mà em yêu cũng đang yêu em.
Hãy nhắm mắt lại nhé.
Nếu có nụ cười nhở trên môi em.
Thì người mà em yêu cũng đang yêu em

– The Classic –

Dựa trên bộ phim The Classic với một số thay đổi

Chương1

Advertisements

[Chương IV – V] Bạch Đầu Ngâm

Image

[Edit] Bạch Đầu Ngâm

Author: duyoko

Trans: QT

Editor: Min

Genre: Thần tiên văn

Pairing: OnKey

Chương IV

Advertisements

[Extra] I’m home

pp

I’m home

Pairing: OnKey

Author: Min

Genre: Romance & Drama

Rating: M

Extra

Advertisements

[Chương 7] I’m home – End

pp

I’m home

Pairing: OnKey

Author: Min

Genre: Romance & Drama

Rating: M

Chương 7

Advertisements

[Chương 6] I’m home

pp

I’m home

Pairing: OnKey

Author: Min

Genre: Romance & Drama

Rating: M

Chương 6

Advertisements

[Chương 5] I’m home

pp

I’m home

Pairing: OnKey

Author: Min

Genre: Romance & Drama

Rating: M

Chương 5

Advertisements