[Chương 1] The Classic

the classic

The Classic
Author: Min
Pairing: JinKi & GwiBoon, Onew & KiBum
Genre: Romance, Angst and Drama
Rating: M

Summary:

Hãy lắng tai nghe nhé.
Nếu em nghe thấy nhịp đập trái tim em.
Thì người mà em yêu cũng đang yêu em.
Hãy nhắm mắt lại nhé.
Nếu có nụ cười nhở trên môi em.
Thì người mà em yêu cũng đang yêu em

– The Classic –

Dựa trên bộ phim The Classic với một số thay đổi

Chương1

Advertisements