[Chương 19-20] Hán Tí Diên – Hoàn

galaxy.jpg

Hán Tí Diên

Author: Bán Tế Thấu Minh

Trans: QT

Editor: Min

Genre: cổ phong, angst, SE

Pairing: OnKey

Continue reading

Advertisements