[Translate] Đợi

9323190053_cd057f8761_b

[Translate] Waiting By Puddles

Author: caffelattae

Trans: Min

Genre: drabble, fluff

Pairing: OnKey

This fic was translated with the permission of author. 

Continue reading

Advertisements

[Drabble] [01] Ngắn, ngắn, ngắn, siêu ngắn

onkey

[Drabble] [01] Ngắn, ngắn, ngắn, siêu ngắn

Pairing: OnKey

Author: Min

Genre: AU, Non-AU, hường phấn, crack.

A/N: Tuyển tập những Drabble về cuộc sống của anh và cậu. Hầu hết là từ ngắn đến siêu ngắn, nội dung không xác định, có thể là không có nội dung, đơn thuần là ý tưởng của mình trong lúc buồn buồn… Drabble không có chủ để xác định nên không có tên chỉ được đánh số thôi nha ^^ Continue reading