A Blessing in Disguise

tumblr_nzbmu4oq3j1qeew1po5_500

[Translate] A Blessing in Disguise

Author: Cereal_Shipper

Trans: Min

Pairing: OnKey

Link to original fic: A Blessing in Disguise

This fic was translated with the permission of author. 

KiBum phát điên lên vì hành lý bị thất lạc

Continue reading

Advertisements