Edit Fanfic

LONG FIC

onkey_3

[Edit] Boyfriend and Big Daddy

Author: sasaza

Trans: QT

Editor: Min

Genre: romance, ấm áp, HE.

Pairing: OnKey

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4

Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8

-End-

~~~~~~~~~~~~~~~

[Edit] The Love

Author: TofuShadow

Trans: QT

Editor: Min

Genre: romance, angst, drama.

Pairing: OnKey

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6

Chương 7 Chương 8 Chương 9.1 Chương 9.2 Chương 10 Chương 11

Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15

Chương 16 Chương 17

-End-

~~~~~~~~~~~~~~~

[Edit] Robotronic

Author: machi801215

Trans: QT

Editor: Min

Genre: romance, angst, science, drama.

Pairing: OnKey

Chương 1-2  Chương 3- 4 Chương 5 Phiên ngoại I

Chương 6-7 Chương 8 Phiên ngoại II

-End-

~~~~~~~~~~~~~~~

[Edit] Bạch Đầu Ngâm

Author: duyoko

Translator: Min

Pairing: OnKey

Genre: Thần Tiên Văn

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4-5 Chương 6

Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Phiên Ngoại

-End-

~~~~~~~~~~~~~~~

[Edit]  It’s you

Author: Phấn hồng Bánh bao

Trans: QT

Editor: Min

Genre: romance, nhẹ nhàng

Pairing: OnKey

Chương 1 Chương 2 Chương 3-4 Chương 5-6

Chương 7-8 Chương 9-10 Chương 11-12 Chương 13-14

Chương 15-16 Chương 17-18 Chương 19-20 Chương 21-22

 Chương 23-24 Chương 25-26 Chương 27-28 Chương 29-30

Chương 31-32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36

Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40

Phiên ngoại 1 Phiên ngoại 2 Phiên ngoại 3.1 3.2 3.3 Phiên ngoại 4 Phiên ngoại 5 Phiên ngoại 6

-End-

~~~~~~~~~~~~~~~

[Edit]  Thầy giáo

Author: Tiểu Hoàng Mao

Trans: QT

Editor: Min

Genre: angst, drama

Pairing: OnKey

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5  Chương 6

Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14

Chương 15 Chương 16  Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20

-End-

+++++++++++++++++++++++

ONE-SHOT

 Onkey Barcelona

[Edit] Ngày mưa, cây trúc đào và kẹo bông

Author: xz_Tô Cạn An

Trans: QT

Editor: Min

Genre: Ngắn ngắn ^^

Ngày mưa, cây trúc đào và kẹo bông

~~~~~~~~~~~~~~~

[Edit] Mùa đông ấm áp

Author: Tiểu Mộ Cạn

Trans: QT

Editor: Min

Genre: Ngắn ngắn ^^

Mùa đông ấm áp

~~~~~~~~~~~~~~~

[Edit] Ông xã, bà xã

Author: EXODream

Trans: QT

Editor: Min

Genre: Ngắn ngắn

Ông xã, Bà xã

~~~~~~~~~~~~~~~

[Edit] Hồi ức cũ

Author: sasaza

Trans: QT

Editor: Min

Pairing: OnKey

Hồi ức cũ

Advertisements

2 thoughts on “Edit Fanfic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s