[Translate] Ánh Sáng (3/3)

cropped-golden-disk.png

[Translate] Ánh Sáng

Author: Sweetmoontdk

Trans: Min

Pairing: OnKey

Warning: Violence &torture.

This fic was translated without the permission of author. If she wants me to take it down, I’ll remove it immediately.

Fic sẽ được khóa password sau 3 ngày password vẫn vậy nha, mọi ngừơi hãy điền nốt ( o n b o _ _8 _ _1)

T/N: Vì fic khá dài nên xin được chia làm ba phần

Continue reading